milena rawska psychoterapeuta legionowo logo gabinetu

O mnie

O mnie

Kim jestem

Nazywam się Milena Rawska, jestem psychologiem, psychoterapeutą PTP w procesie certyfikacji, psychotraumatologiem oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. Jako entuzjastka rozwoju osobistego oraz nieustannego dokształcania się, od blisko 20 lat szkolę się w różnych obszarach psychoterapii, dzięki czemu ciągle pogłębiam swoją wiedzę, zdobywam nowe umiejętności oraz poszerzam osobistą „bazę zasobów”, co bezpośrednio przekłada się na kształt, charakter i jakość mojej pracy gabinetowej.

Otwierając gabinet psychoterapii w Legionowie, zależało mi na tym, by stworzyć kameralne miejsce, zapewniające pacjentom poczucie bezpieczeństwa, anonimowości i intymności, które sprzyja odzyskiwaniu wewnętrznej równowagi i osiąganiu celów rozwojowych.

Pracuję z osobami powyżej 18 roku życia. W gabinecie prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię małżeństw i par.

Milena Rawska - psycholog

Milena Rawska
psycholog, psychotraumatolog,
psychoterapeuta PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

terapia małżeńska w gabinecie Mileny Rawskiej

Jak pracuję

Pracuję w podejściu integracyjnym. W swojej pracy terapeutycznej, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz etapu procesu terapeutycznego łączę myślenie psychoanalityczne z systemowym. Bliskie jest mi również podejście skoncentrowane na zasobach człowieka oraz jego potencjale. W czasie sesji terapeutycznych korzystam z genogramu, psychorysunku, kart terapeutycznych oraz technik relaksacyjnych i wyobrażeniowych.

Podczas terapii odkrywamy, że uleczenie może nastąpić tylko przez relację.
To logiczne – rany, które zadano nam w relacji, tylko relacja może zagoić.

Jon Frederickson
Kłamstwa, którymi żyjemy

Wierzę, że to, jak postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość oraz jak budujemy nasze relacje z ludźmi, w dużej mierze zdeterminowane jest ukształtowaniem naszego świata wewnętrznego. W praktyce oznacza to sposób, w jaki radzimy sobie z trudnymi uczuciami, czy posiadamy umiejętność znoszenia bólu psychicznego, czy doświadczając trudnych uczuć mamy na ich temat refleksję i staramy się zrozumieć, co się z nami dzieje, czy zamiast tego odreagowujemy emocje. Umiejętności te zaczynają się kształtować już na samym początku naszego życia. Wtedy też, na bazie przeszłych relacji z ważnymi osobami, rozwija się nasz świat wewnętrzny i, czy tego chcemy, czy nie, wzór ten przenosimy na obecne relacje, aktualne związki czy wreszcie na to, jak przeżywamy samych siebie. Niestety bardzo często jest to schemat, którego nie chcielibyśmy powtarzać, lecz pomimo wielu starań, by coś zmienić, bezwiednie odtwarzamy to, co dla nas znane, ale jednocześnie przykre, trudne i raniące.

W moim rozumieniu psychoterapia pozwala na poznawanie i rekonstruowanie naszego świata wewnętrznego, co jest możliwe dzięki bezpiecznej, satysfakcjonującej i stabilnej relacji terapeutycznej, w ramach której mogą zostać ujawnione, pomieszczone i zrozumiane wszystkie doświadczenia, odczucia, pragnienia oraz lęki pacjenta. Zbudowanie takiej optymalnej relacji wymaga czasu oraz regularnych spotkań, dlatego też czas trwania psychoterapii nie jest z góry ustalony, ale indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Psychoterapia jest niezwykle intensywną i wymagającą formą pracy nad sobą. Nie sprawi ona jednak, że problemy znikną, one zawsze były, są i będą, ale dzięki niej, człowiek ma możliwość poznania siebie, może lepiej rozumieć i znosić trudności, jakich doświadcza, a także wykorzystywać je jako okazje do samorozwoju, a tym samym wpływać na poprawę jakości swojego życia.

Standardy pracy

Prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne poddaję regularnej superwizji, czyli nadzorowi merytorycznemu u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizora psychotraumatologii.

Pracuję zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem.

W trakcie swojej drogi rozwoju osobistego ukończyłam jeden długoterminowy proces psychoterapii szkoleniowej, aktualnie jestem w trakcie kolejnego.

Doświadczenie

Przez lata związana byłam zawodowo z różnymi instytucjami pomocowymi usytuowanymi na terenie powiatu legionowskiego. Od 2016 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną i zapraszam do zapoznania się z aktualną ofertą Milena Rawska Gabinet Psychoterapii w Legionowie.

W latach 2011 – 2021 współpracowałam z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działającą w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o. w Legionowie, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików.

W latach 2014 - 2019 współpracowałam z Gminą Legionowo w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie. Świadcząc usługi terapeutyczne na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo przez okres blisko 6 lat zajmowałam się poradnictwem dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, wsparciem osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie oraz edukacją dotyczącą zarówno problemu uzależnień, jak i przemocy domowej. Ponadto prowadziłam konsultacje rodzinne oraz konsultacje dla par i małżeństw, jak również grupę wsparcia dla kobiet współuzależnionych.

W okresie od 2016 do 2019 roku, w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, prowadziłam psychoterapię indywidualną osób dorosłych, poradnictwo dla par i małżeństw oraz konsultacje rodzinne.

W latach 2005 - 2017 pracowałam w Legionowskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym.

2022 - obecnie ABC pracy z parami, organizator: Ośrodek Terapeutyczno – Szkoleniowy KONTRAKT, Warszawa

2021 - 2023 Psychotraumatologia zaawansowana, organizator: Pomorska Fundacja Psychotraumatologii w Gdańsku

2020 - 2022 Psychotraumatologia praktyczna, organizator: Pomorska Fundacja Psychotraumatologii w Gdańsku

2017 - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (szkolenie TSR I stopnia), organizator: Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa

2013 - 2016 - Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii, organizator: MABOR Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego, Warszawa (Kurs atestowany przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

2011 - Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Pruszków

2011 - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizator: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa

2010 - 2011 - Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, organizator: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa

2008 - Studium Pomocy Psychologicznej, organizator: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa

2007 - Staż kliniczny w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym, Karczew

2006 - Praktyka szkoleniowa w Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar, Warszawa

2005 - 2007 - Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

2020 - ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia w zakresie psychologia kliniczna i psychoterapia na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie

2012 – ukończenie studiów magisterskich na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

2005 – ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Formularz kontaktowy