milena rawska psychoterapeuta legionowo logo gabinetu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego milenarawska.pl zwanego dalej Serwisem.

1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma Milena Rawska Gabinet Psychoterapii z siedzibą w miejscowości Warszawa, ul. Hansa Christiana Andersena 6/93, NIP 6642022147, zwana dalej Administratorem.

2. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie, rejestracji Użytkownika w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz prowadzenie z Nim komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

3. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • żądania sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu realizacji swoich praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: rodo@milenarawska.pl

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności: dostawca oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawca poczty elektronicznej i hostingu.

7. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: rodo@milenarawska.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Polityka wykorzystywania plików cookies

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Stronę plików cookies to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

2. Cele stosowania plików cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;

 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.

3. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być jednak utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

4. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie procesu marketingowego.

Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o sposobie korzystania ze Strony są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na Stronie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw należących do EOG. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analitics przetwarza dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Narzędzia społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook i Google. Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy na Stronie, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Stronę do profili społecznościowych firmy. Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

5. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: rodo@milenarawska.pl

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Zasady bezpieczeństwa

1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.

2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał, np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Klauzula informacyjna

Dla osób fizycznych reprezentujących Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę oraz pracowników Usługobiorcy/Wykonawcy/Dostawcy skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy.

1. Usługobiorca/Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się przekazać do zapoznania treść niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim swoim pracownikom, których dane osobowe zostaną przekazane Usługodawcy/Zleceniodawcy/Odbiorcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

Administrator

2. Usługodawca/Zleceniodawca/Odbiorca Milena Rawska Gabinet Psychoterapii z siedzibą w Warszawie (01-911) przy ul. H. Ch. Andersena 6/93, adres e-mail: biuro@milenarawska.pl, tel. kom.: +48 601-235-539, informuje osoby fizyczne reprezentujące Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę oraz jego pracowników skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, że jest Administratorem ich danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

3. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

 • zawarcia, realizacji i zakończenia niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • kontaktowania się z Klientem i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

Odbiorcy danych

4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Okres przechowywania

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Informacja o wymogu podania danych

6. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę jest warunkiem umownym i koniecznym w celu zawarcia i realizacji umowy.

7. Podanie danych osobowych pracowników Usługobiorcy/Wykonawcy/Dostawcy jest dobrowolne, ale może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy pracownikiem a Usługobiorcą/Wykonawcą/Dostawcą i może być konieczne do prawidłowej realizacji umowy.

8. Dane osobowe pracowników Usługobiorcy/Wykonawcy/Dostawcy są przekazywane Administratorowi przez Usługobiorcę/Wykonawcę/Dostawcę.

Prawa osób fizycznych

9. Osobom fizycznym przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail rodo@milenarawska.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

Informacja o braku profilowania i braku przekazywania danych poza EOG

11. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych
w korespondencji e-mail prowadzonej z Milena Rawska Gabinet Psychoterapii

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Milena Rawska Gabinet Psychoterapii.

Administrator

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej jest Milena Rawska Gabinet Psychoterapii z siedzibą w Warszawie (01-911) przy ul. H. Ch. Andersena 6/93, adres e-mail: biuro@milenarawska.pl, tel. kom.: +48 601-235-539.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

2. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

4. Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

5. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Milena Rawska Gabinet Psychoterapii, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania.

Odbiorcy danych

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób fizycznych

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do Milena Rawska Gabinet Psychoterapii.

Informacja o braku profilowania i braku przekazywania danych poza EOG

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów Milena Rawska Gabinet Psychoterapii.

Administrator

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Milena Rawska Gabinet Psychoterapii z siedzibą w Warszawie (01-911) przy ul. H. Ch. Andersena 6/93, adres e-mail: biuro@milenarawska.pl, tel. kom.: +48 601-235-539.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, a dane gromadzone w trakcie konsultacji i psychoterapii, na podstawie Pani/Pana pisemnej zgody ( 9 ust 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. wystawienie faktury, rachunku, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f i 9 ust. 2 lit. f RODO;

 • kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie realizacji umowy np. aby potwierdzić rezerwację bądź odwołać lub przełożyć termin wizyty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

Odbiorcy danych

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Panie/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

5. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (np. faktury) będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas realizacji umowy lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Prawa osób fizycznych

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: rodo@milenarawska.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu podania danych

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Informacja o braku profilowania i braku przekazywania danych poza EOG

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formularz kontaktowy