milena rawska psychoterapeuta legionowo logo gabinetu

Psychoterapia indywidualna
Nowy Dwór Mazowiecki

Kiedy zaczyna się psychoterapia?

Pierwsze spotkania z terapeutą nazywamy konsultacjami psychologicznymi i są one rodzajem wstępu do terapii, która zaczyna się w momencie, kiedy psychoterapeuta wspólnie z pacjentem ustalą cele pracy terapeutycznej i umówią się na to, w jakich warunkach będą one realizowane. Takie ustalenia nazywamy kontraktem terapeutycznym.

psychoterapia indywidualna w Nowym Dworze Mazowieckim

Czym jest kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak ustalenie między terapeutą a pacjentem zasad wspólnej pracy. Może on mieć formę pisemną lub ustną, a jego postanowienia dotyczą najczęściej następujących kwestii: celu terapii oraz warunków formalnych, w jakich będzie ona przebiegać:

  • czas trwania,

  • miejsce,

  • częstotliwość i długość sesji,

  • warunki odwoływania spotkań,

  • wysokość i forma przekazywanych opłat,

  • sposoby komunikowania się między sesjami.

Dzięki kontraktowi terapeutycznemu obie strony mają świadomość, na co się umawiają, mają pewność, jak będzie przebiegała współpraca, co stwarza atmosferę bezpieczeństwa, która jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia i kontynuowania pracy terapeutycznej.

Ustalenia zawarte w kontrakcie terapeutycznym dają poczucie stałości, przewidywalności, struktury oraz wpływają na utrzymanie zaangażowania dwóch stron, co tworzy solidny fundament, na którym buduje się relacja terapeutyczna.

Relacja z psychoterapeutą

Relacja terapeutyczna to rodzaj przymierza między pacjentem a terapeutą. Zawierając je, obie strony wyrażają gotowość do podjęcia wspólnej pracy oraz wierzą, że przyniesie ona pozytywne efekty. Relacja terapeutyczna to najważniejszy czynnik leczący w procesie terapeutycznym. To sposób, w jaki ludzie czują się ze sobą, będąc w bliskim kontakcie, to zaufanie, poczucie oparcia i bezpieczeństwa. To taki rodzaj relacji, w której bez obaw można podejmować problematyczne tematy i dzielić się z drugą osobą trudnymi emocjami. To jednocześnie poczucie bycia wysłuchanym, widzianym i rozumianym przez drugiego człowieka.

Kiedy można zauważyć efekty psychoterapii indywidualnej?

Podczas różnych szkoleń dotyczących psychoterapii, w jakich brałam udział, najczęstszą odpowiedzią na różne pytania uczestników było „to zależy”. Odnosząc się do pytania o czas pojawienia się efektów psychoterapii pozwolę sobie powtórzyć cytowaną powyżej odpowiedź – „to zależy”.

Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od wielu różnych czynników, do których zaliczyć możemy m.in.: rodzaj zgłaszanego problemu, czas trwania objawów i stopień ich nasilenia, czy wreszcie współwystępowanie zaburzeń (np. uzależnień). Istotne znaczenie mają także: historia życia człowieka, jego przeżycia i doświadczenia, aktualna sytuacja życiowa czy wreszcie rodzaj posiadanych zasobów.

Podsumowując, jedyne, co mogę w pełni potwierdzić, to to, że czas pojawienia się efektów psychoterapii pozostaje kwestią indywidualną. Bardzo często zdarza się, że już po kilku pierwszych sesjach z terapeutą Klienci zgłaszają poprawę samopoczucia, co związane jest z omówieniem trudności, a tym samym złagodzeniem cierpienia, czego jednak nie należy wiązać z trwałą zmianą.

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania, w czasie których między pacjentem a psychoterapeutą stopniowo nawiązuje się wyjątkowa relacja, budowana w oparciu o wzajemne zaufanie. Stanowi ona bazę, która w trakcie sesji terapeutycznych, w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia, pozwala na przeanalizowanie i przepracowanie problemów oraz trudności doświadczanych przez Klienta.

Celem psychoterapii jest w głównej mierze poprawienie jakości życia człowieka oraz zmniejszenie wpływu problemów na jego codzienne funkcjonowanie.

Formularz kontaktowy